Hledáte nejlepší nabídku letenky?

mateřská dovolená přenesení daňové povinnosti

Jaspar s.r.o. -účetní firma

Rozjezd nového businessu je vždy náročný, proto je dobré mít vedle sebe partnera, který Vás podpoří a upozorní na důležitá fakta. Pro nás se takovým partnerem stala firma Jaspar s. r. o., která dohlíží na všechny naše účetní a daňové povinnosti.

DPH profi

Reľim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku Archiv. 26.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer. Reľim přenesení daňové povinnosti je zaloľen na principu, ľe v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepř

Kontrolní hlášení DPH: kompletní přehled –

V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však KH nahradí výpis z evidence pro účely DPH. KH vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně povinni vést podle § 100 zákona o DPH, avšak nejde o tytéž údaje.

Přenesení daňové povinnosti | Účetní software DUNA

Povinnost plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, přiznat a zaplatit daň. V praxi to znamená, že dodavatel vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad bez vyčíslené DPH.

Zdravotní pojištění | Práce a mzda

Složitost problematiky zdravotního pojištění umožňuje vznik různých situací, jejichž řešení vyžaduje po zaměstnavateli zvýšenou pozornost, neboť musí být v souladu s aktuálně platnou právní úpravou, nechce-li se zaměstnavatel dostat „do křížku“ se zd

Mateřská dovolená - Povinnosti zaměstnav -

Re: Mateřská dovolená - Povinnosti zaměs Mohu mít prosím ještě dotaz v příloze do údajů o příjmu si doplní rozhodné období tedy od 11.8.-31.8. a započitatelný příjem -budou počítat s částku HM za měsíc(tak jak je ve vzorečku)nebo s půlkou měsíce, tak

- největší server pro podnikatele v ČR

Máme aktualizované daňové přiznání společně s přehledy pro ČSSZ a pojišťovnu Pro ty, kteří chtějí mít daňové povinnosti splněné co nejdříve, nabízíme potřebné formuláře v aktualizované podobě.

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací, § 92e - Zákon ...

§ 92e. Poskytnutí stavebních nebo montážních prací (1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinno

Materska dovolena 2017 | Sociální dávky 2018

Výpočet mateřská dovolená a PPM u OSVČ v roce 2017. Na této stránce najdete online kalkulačku pro výpočet výše „mateřské“ (přesněji PPM, tedy peněžitá pomoc v mateřství) pro OSVČ.

Mateřská dovolená | Účetní software DUNA

Mateřská dovolená trvá dvacet osm týdnů, v případě narození dvojčat nebo vícerčat se protahuje na třicet sedm týdnů. Nastávající matka na mateřskou obvykle nastupuje šest (maximálně však osm) týdnů před očekávaným termínem porodu.

Záruka za nejvýhodnější cenu

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

97% nadšených zákazníků

Levné letenky za výhodné ceny

Investujte do nejlevnějších letenek do míst, která vás ohromí svou neobvyklou krásou.

Vyhledat letenky