Hledáte nejlepší nabídku letenky?

mateřská dovolená a zaměstnavatelem

Mateřská dovolená -

Re: Mateřská dovolená Jestliže jste šla na rodičovskou dovolenou v roce 2002 (předpokládám že dítě se narodilo 9.1.2002), pak Vám rodičovská už skončila, a to 9. 1. 2005, ve 3 letech dítěte. Nyní jste zřejmě na neplaceném volnu, jestliže jste si ho s

Zákoník práce 2020 - § 217 - § 219 - Čerpání dovolené ...

§ 217 (1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářn

„Vzniká mi nárok během rodičovské dovolené na proplacení ...

Dovolená, která se čerpá před nástupem na rodičovskou dovolenou nelze ze zákona krátit – nárok na její čerpání je pak v plném rozsahu. Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje. Rodičovská dovolená se může čerpat: – jako

Mateřská při pěstounské péči - Poradna -

Jsemžena, zaměstnaná. Dozvěděli jsme se, že pokud bude nějakou dobu trvat, než nám dítě dají a pak bychom jej měli mít tzv. na zkušební dobu, příspěvky a mateřská dovolená nám bude přiznána až po těchto třech „zkušebních“ měsících.

muž a mateřská dovolená -

Re: muž a mateřská dovolená Paní Zdenko, pěkně po pořádku. Mateřská dovolená a rodičovská dovolená - volno v zaměstnání poskytované zaměstnavatelem na péči o dítě. Peněžitá pomoc v mateřství - je peněžitá dávka od OSSZ. Zákoník práce § 195 Mateřská d

Otec dítěte a mateřská dovolená | Mateřská.org

Otec dítěte a mateřská dovolená Při splnění podmínek (které jsou v zásadě stejné jako u matky dítěte), může mít na mateřskou nárok, i otec dítěte. Rodiče se klidně mohou dohodnout, že část doby mateřské dovolené vyčerpá matka dítěte (u té musí být do

Oznamovací povinnost při mateřské a rodičovské dovolené ...

Plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem Na následujících příkladech si vysvětlíme postup zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti u mateřské a rodičovské dovolené: Pokud žena nastupuje na mateřskou dovolenou a pracovní poměr neukončí, ozn

Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení ...

Dítě se narodilo 28. března. Podpůrčí doba však běží od 23. února a uplyne dnem 5. září; mateřská dovolená však skončí již 29. srpna, neboť podle § 195 odst. 3 zákoníku práce přísluší v tomto případě mateřská dovolená jen do uplynutí 22 týdnů ode dne

Mateřská a rodičovská dovolená –

Mateřská dovolená – 28 týdnů. Dle zákoníku práce (§ 195) náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů. Porodila-li dvě nebo více dětí, tak v délce 37 týdnů. Pro čerpání mateřské dovolené stačí

Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu ZP - Pracovní poradna

dn vrátila do práce, Pojmy mateřská a rodičovská dovolená najdete v zákoníku práce, a to v § 195 (MD) a § 196 (RD), případně § 197 – mateřská dovolená při převzetí dítěte. Co z pohledu zákoníku práce znamená mateřská a rodičovská dovolená pro zaměstn

Záruka za nejvýhodnější cenu

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

97% nadšených zákazníků

Levné letenky za výhodné ceny

Investujte do nejlevnějších letenek do míst, která vás ohromí svou neobvyklou krásou.

Vyhledat letenky